Archiv pro rok: 2016

XP/VS Terminal Server funguje na Microsoft Windows Serveru 2016

Verze 1.0.808 XP/VS Terminal Serveru z 4.11.2016 obsahuje počáteční podporu pro Microsoft Windows Server 2016. Dále byla opravena chyba způsobující omezení počtu připojených uživatelů na Windows 10 a chyba při instalaci komponenty pro TS RemoteApp.

Přihlášení přes Terminal Services v serverových operačních systémech Windows

V serverových operačních systémech Windows je potřeba zkontrolovat následující nastaven pro přístup přes vzdálenou plochu: 1. Domain controller Security Policy (nebo local security policy pokud server není v doméně) : Skupina Remote Desktop Users by měla být přidána v sekci

Systémové požadavky na terminálový server

Jak výkonný potřebuji server, abych na něm mohl provozovat terminál a vzdálené přístupy? Záleží to na několika faktorech: Kolik uživatelů bude na serveru současně pracovat. Jaké aplikace budete na serveru provozovat. Kolik dat bude na serveru uloženo apod. Minimální požadavek

Změna nainstalované zkušební verze

Pokud máte nainstalovanou zkušební verzi (trial) terminal serveru, a potřebovali byste  ji změnit (např. z Lite na Standard), můžete to provést přímo v programu. 1.) Spustíte XP/VS Server Administrator a v menu „Help“ vyberete „Configure Product Evaluation Version“. 2) Následně

Vícenásobné přihlášení pod stejným uživatelem

V základním nastavení se může vzdálený uživatel přihlásit k terminálovému serveru pouze jednou v daný okamžik. Pokud potřebujete, aby se jeden uživatel mohl v daný okamžik přihlásit vícekrát (např. z více zařízení současně), je potřeba toto nastavení povolit v administraci

Terminálový server a vzdálená pomoc

Terminálový server lze použít i pro vzdálenou pomoc (remote control). Oba dva uživatelé (lokální i vzdálený) při této akci vidí stejnou obrazovku, a sdílejí společnou klávesnici a myš. Vzdálená pomoc je vhodná v případě, že potřebujete na svém PC vyřešit