Terminálový server a vzdálená pomoc

Terminálový server lze použít i pro vzdálenou pomoc (remote control). Oba dva uživatelé (lokální i vzdálený) při této akci vidí stejnou obrazovku, a sdílejí společnou klávesnici a myš.

Vzdálená pomoc je vhodná v případě, že potřebujete na svém PC vyřešit nějaký problém, a nemáte po ruce nikoho technicky zdatného. IT technik se k vám vzdáleně připojí, projde s vámi danou situaci a vy na obrazovce můžete přesně sledovat, jak se daná situace řeší, na co technik kliká atd. Počítač se v tu chvíli chová úplně stejně, jako kdybyste ho ovládali vy.

Také to lze využít např. při školení přes internet. Děláme takto školení na účetní program Pohoda, ušetří se tím doprava školitele k vám a spousta času.

Jak nastavit vzdálenou pomoc na terminálovém serveru?

Na lokálním PC (tedy na PC, na které se vzdálený uživatel připojuje, a které bude vzdáleně ovládané) musí být nainstalován a spuštěn Terminal server. Vzdálený uživatel se pak připojuje klasicky přes RDP protokol.

1. Vzdálený uživatel se pod administrátorským účtem připojí na lokální PC, kde je spuštěný Terminal server.

2. Po připojení spustí vzdálený uživatel na lokálním PC nástroj XP/VS Server Administrator.

3. V XP/VS Server Administratoru v seznamu připojených relací si vzdálený uživatel vybere tu, nad kterou chce převzít vzdálenou kontrolu, tedy pravděpodobně lokálně připojeného uživatele na lokálním PC (uživatel s typem Console). Na uživatele klikne pravou myší a z menu vybere Remote Control.

remote1

4. V následujícím kroku vybere vzdálený uživatel kombinaci kláves, kterou lze vzdálené připojení v případě potřeby ukončit.

remote-control-initiate-2

5. Na lokálním PC (tedy na PC, které chcete vzdáleně ovládat) se objeví dotaz na potvrzení ohledně převzetí vzdálené kontroly. Kliknete na YES.

remote-control-accept

6. Ukončení vzdálené relace lze provést kdykoli stiskem kombinace kláves, kterou jste si zvolili v kroku 4.

Vzdálenou pomoc lze realizovat ze vzdáleného PC na lokální PC, nebo mezi dvěma vzdálenými PC? ale ne z lokálního PC na vzdálené PC. Vzdálený uživatel musí mít na lokálním PC administrátorská práva!