Co potřebujete pro fungování XP/VS Terminal serveru?

Terminálový server zajistí, že se na Váš počítač (nazývejme ho nyní server) budete moci vzdáleně připojit a vzdáleně pracovat. Ale abyste se mohli vzdáleně připojit, musí Váš server být z internetu dostupný. Toho lze dosáhnout několika způsoby:

  1. Máte nebo můžete mít veřejnou IP adresu.
  2. Můžete si zajistit přesměrovávání portu na Vašem routeru.
  3. Můžete vytvořit VPN mezi serverem a klientským PC.

1. Máte nebo můžete mít server s veřejnou IP adresu

Toto je nejjednodušší případ. Veřejnou IP adresu Vám může přidělit Váš poskytovatel internetu. Informujte se u něj, za jakých podmínek veřejnou IP adresu poskytuje (může to být zpoplatněno).

Pokud již veřejnou IP adresu na Vašem serveru máte, stačí ji zadat při připojování se na Váš server pomocí vzdálené plochy z klientského PC.

Vzdálená plocha - zadání veřejné IP adresy
Zadání veřejné IP adresy Vašeho serveru do dialogu na klientském PC pro připojení k serverovému PC

2. Můžete si zajistit přesměrovávání portu

Tento postup není úplně jednoduchý a je určen pro technicky zdatné uživatele. Potřebujete k tomu administrátorský přístup k Vašemu internetovému routeru, popř. (což je pravděpodobnější) k tomu potřebujete spolupráci Vašeho poskytovatele internetu. Přesměrování portu je popsáno na Wikipedii (česky) a návody na přesměrování pro různé routery jsou zde (anglicky).

Informujte se u Vašeho poskytovatele internetu, zda Vám umí nastavit přesměrování portu 3389 (RDP) z Vašeho internetového routeru na Váš serverový počítač tak, aby se přesměrovávala externí IP adresa routeru na interní IP adresu Vašeho serveru.

Pokud Vám toto poskytovatel internetu nastaví a zařídí, budete se k Vašemu serverovému PC připojovat z klienta zadáním externí IP adresy routeru. Přesměrování portu pak zajistí, že se toto vzdálené připojení „přenese“ z routeru na Váš serverový PC.

Vzdálená plocha - zadání IP adresy routeru
Zadání IP adresy Vašeho routeru do dialogu na klientském PC pro připojení k serverovému PC

3. VPN mezi serverem a klientem

Dalším řešením je vytvoření VPN (virtuální privární sítě) mezi vaším serverem a klientskými PC. Velká výhoda je v tom, že spojení je pak šifrováno a je zabezpečeno proti útočníkům a úniku dat. VPN vám rádi vytvoříme a nastavíme v rámci instalace terminálového serveru.