Demoverze

Pro vyzkoušení funkčnosti Terminal Serveru poskytuje výrobce plně funkční trial verzi včetně funkce TSX USB. Trial verze funguje 14 dní a je určena pro max. 10 připojení.

Během instalace demoverze si zvolíte, zda chcete nainstalova demoverzi Lite, Standard nebo Professional.

Stáhnout trial verzi XP/VS Terminal Serveru (ZIP soubor, cca 17 MB). Stáhněte si instalační soubor pomocí tohoto odkazu a spusťte ho.
Stáhnout manuál k Terminal Serveru (formát PDF, cca 2 MB)

Stáhnout klienta pro připojení k terminal serveru (EXE, 22 MB). Klienta nainstalujete na klientské PC a pomocí něho se můžete připojovat na terminálový server přes vzdálenou plochu. Lze spouštět celou vzdálenou plochu nebo jednu konkrétní aplikaci pomocí TS RemoteApp.