Terminálový server a licenční smlouva Microsoft (EULA)

Lze terminálový server legálně provozovat na desktopových a serverových operačních systémech Windows bez porušení licenční smlouvy k Windows?

U každých Windows je to trochu jinak. Přečetl jsem proto většinu licenčních podmínek a níže uvádím části textů, které se týkají vzdáleného přístupu, a také můj výklad těchto podmínek.

Jedná se o subjektivní porozumění licenčním podmínkám Windows, nejedná se oficiální stanovisko společnosti Microsoft ani si nekladu za cíl uvádět zde jediný a správný výklad licenčních podmínek Windows.

Pokud chcete dodržovat licenční smlouvu k vašim Windows, doporučuji si ji přečíst před zakoupením  terminálového serveru, a případné nejasnosti konzuktovat přímo s Microsoftem. Konečnou zodpovědnost za výběr a užívání licencí Windows má vždy koncový uživatel. Licence XP/VS Terminal serveru v sobě neobsahuje žádné licence Windows potřebné ke vzdálenému přístupu ani neřeší licenční podmínky Windows.

Windows 10

Windows 10 Home

Znění licenční smlouvy Windows 10 Home jsem nenalezl.

Z informací na webu vyplývá, že že vzdálená plocha je licencována pro odchozí komunikaci. K dané licenci Windows lze přistupovat vzdáleně pomocí funkce Vzdálená pomoc nebo podobné technologie za účelem sdílení aktivní relace. Princip je pravděpodobně podobný jako u Win 8 Home.

Laický pohled: Terminálový server na Windows 10 Home lze nainstalovat a využívat pro vzdálenou pomoc (sdílení relace s přihlášeným uživatelem). Vzdálená pomoc umožňuje jednomu uživateli přímé připojení k počítači jiného uživatele, obvykle za účelem opravy problémů, což XP/VS Terminal serveru umožňuje, včetně sdílení aktivní relace. Na PC, ze kterého se připojujete, nepotřebujete k tomuto účelu žádnou licenci Windows.

Windows 10 Professional

Znění licenční smlouvy Windows 10 Pro

V bodu 2.d.v (vzdálený přístup) je uvedeno, že primární uživatel dané licence Windows může k PC přistupovat vzdáleně pomocí vzdálené plochy ze vzdáleného zařízení. Tento uživatel se navíc může měnit jednou za 90 dní. A jeden další uživatel může v každém okamžiku přistupovat pomocí vzdálené plochy ze vzdáleného zařízení, které má licenci Windows 10 nebo vyšší.

Laický pohled: Terminálový server na Windows 10 Professional lze nainstalovat a provozovat. Můžete  jako primární uživatel této licence Windows přistupovat k terminálovému serveru vzdáleně odkudkoli z libovolného zařízení (tedy i z linuxu, Mac OS, Androidu atd.), a zároveň může k terminálovému serveru přistupovat jeden další uživatel (v daném okamžiku, tedy ti další uživatelé se mohou navzájem střídat) z libovolného zařízení s Windows 10. Primárního uživatele můžete změnit jednou za 90 dní.

Windows 8

Windows 8/8.1 Home

Znění licenční smlouvy Windows 8 | Znění licenční smlouvy Windows 8.1

V bodu 1.f  Vzdálený přístup  je uvedeno, že vzdálená plocha je licencována pro odchozí komunikaci. Dále je uvedeno, že lze k dané licenci Windows přistupovat vzdáleně pomocí funkce Vzdálená pomoc nebo podobné technologie za účelem sdílení aktivní relace.

Laický pohled: Terminálový server na Windows 8/8.1 Home lze nainstalovat a využívat pro vzdálenou pomoc (sdílení relace s přihlášeným uživatelem). Vzdálená pomoc umožňuje jednomu uživateli přímé připojení k počítači jiného uživatele, obvykle za účelem opravy problémů, což XP/VS Terminal serveru umožňuje, včetně sdílení aktivní relace. Na PC, ze kterého se připojujete, nepotřebujete k tomuto účelu žádnou licenci Windows.

Windows 8/8.1 Professional

Znění licenční smlouvy Windows 8 Pro | Znění licenční smlouvy Windows 8.1 Pro

V bodu 1.g. (vzdálená plocha) je uvedeno, že primární uživatel dané licence Windows může k PC přistupovat vzdáleně pomocí vzdálené plochy ze vzdáleného zařízení. A jeden další uživatel může v každém okamžiku přistupovat pomocí vzdálené plochy ze vzdáleného zařízení, které má licenci Windows 8/8.1.

Laický pohled: Terminálový server na Windows 8/8.1 Professional lze nainstalovat a provozovat. Můžete  jako primární uživatel této licence Windows přistupovat k terminálovému serveru vzdáleně odkudkoli z libovolného zařízení (tedy i z linuxu, Mac OS, Androidu atd.), a zároveň může k terminálovému serveru přistupovat jeden další uživatel (v daném okamžiku, tedy ti další uživatelé se mohou navzájem střídat) z libovolného zařízení s Windows 8/8.1.

Windows 7

Windows 7 Home Basic a Home Premium

Znění licenční smlouvy Windows 7 Home Basic | Znění licenční smlouvy Windows 7 Home Premium

V bodu 3.f  TECHNOLOGIE VZDÁLENÉHO PŘÍSTUPU  je uvedeno, že lze k dané licenci Windows přistupovat vzdáleně pomocí funkce Vzdálená pomoc nebo obdobné technologie za účelem sdílení relace.

Laický pohled: Terminálový server na Windows 7 Home Basic a Home Premium lze nainstalovat a využívat pro vzdálenou pomoc (sdílení relace s přihlášeným uživatelem). Vzdálená pomoc umožňuje jednomu uživateli přímé připojení k počítači jiného uživatele, obvykle za účelem opravy problémů, což XP/VS Terminal serveru umožňuje, včetně sdílení aktivní relace. Na PC, ze kterého se připojujete, nepotřebujete k tomuto účelu žádnou licenci Windows.

Windows 7 Professional a Ultimate

Znění licenční smlouvy Windows 7 Professional | Znění licenční smlouvy Windows 7 Ultimate

V bodu 3.g. (vzdálená plocha) je uvedeno, že primární uživatel dané licence Windows může k PC přistupovat vzdáleně pomocí vzdálené plochy z libovolného zařízení i bez licence Windows. Ostatní uživatelé mohou přistupovat pomocí vzdálené plochy z libovolného zařízení, které je samostatně licencováno ke spouštění softwaru (=software operačního systému pro stolní počítače).  Dle licenční smlouvy smí Windows v daný okamžik užívat vždy jen jeden uživatel.

Laický pohled: Terminálový server na Windows 7 Professional/Ultimate lze nainstalovat a provozovat. Můžete  jako primární uživatel této licence Windows přistupovat k terminálovému serveru vzdáleně odkudkoli z libovolného zařízení (tedy i z linuxu, Mac OS, Androidu atd.). Pokud není v daném okamžiku připojen primární uživatel, může k terminálovému serveru přistupovat jeden další uživatel (v daném okamžiku, tedy mohou se navzájem střídat) z libovolného zařízení s Windows 7 (a zřejmě i s jinou verzí Windows).

Windows Vista Home Basic / Home Premium / Ultimate

Znění licenční smlouvy Windows Vista

Vista Home Basic a Home Premium:

V bodu 2. TECHNOLOGIE VZDÁLENÉHO PŘÍSTUPU  je uvedeno, že lze k dané licenci Windows přistupovat vzdáleně pomocí funkce Vzdálená pomoc nebo obdobné technologie za účelem sdílení relace.

Laický pohled: Terminálový server na Windows Vista Home Basic a Home Premium lze nainstalovat a využívat pro vzdálenou pomoc (sdílení relace s přihlášeným uživatelem). Vzdálená pomoc umožňuje jednomu uživateli přímé připojení k počítači jiného uživatele, obvykle za účelem opravy problémů. Na PC, ze kterého se připojujete, nepotřebujete k tomuto účelu žádnou licenci Windows.

Vista Ultimate/Business:

V bodu 4. TECHNOLOGIE VZDÁLENÉHO PŘÍSTUPU je uvedeno, že primární uživatel dané licence Windows může k PC přistupovat  i vzdáleně pomocí vzdálené plochy z libovolného zařízení i bez licence Windows. Ostatní uživatelé mohou přistupovat pomocí vzdálené plochy z libovolného zařízení, které je samostatně licencováno ke spouštění softwaru (=software operačního systému pro stolní počítače).  Dle licenční smlouvy smí Windows v daný okamžik užívat vždy jen jeden uživatel.

Laický pohled: Terminálový server na Windows Vista Ultimate/Business lze nainstalovat a provozovat. Můžete jako primární uživatel této licence Windows přistupovat k terminálovému serveru vzdáleně odkudkoli z libovolného zařízení (tedy i z linuxu, Mac OS, Androidu atd.). Pokud není v daném okamžiku připojen primární uživatel, může k terminálovému serveru přistupovat jeden další uživatel (v daném okamžiku, tedy mohou se navzájem střídat) z libovolného zařízení s Windows Vista (a zřejmě i s jinou verzí Windows).

Windows XP

Windows XP Home

Verze Windows XP Home neobsahuje licence pro vzdálené připojení.

Windows XP Pro

Znění licenční smlouvy Windows XP SP2 Pro

V bodu 1.4. (vzdálená plocha) je uvedeno, že primární uživatel dané licence Windows může k PC přistupovat i vzdáleně pomocí vzdálené plochy z libovolného zařízení i bez licence Windows. Ostatní uživatelé mohou přistupovat pomocí vzdálené plochy z libovolného zařízení, ke kterému získáte samostatnou licenci.  O počtu připojených uživatelů se nehovoří.

Laický pohled: Terminálový server na Windows XP Pro lze nainstalovat a provozovat. Můžete jako primární uživatel této licence Windows přistupovat k terminálovému serveru vzdáleně odkudkoli z libovolného zařízení (tedy i z linuxu, Mac OS, Androidu atd.). Ostatní uživatelé (zřejmě i více najednou) mohou k terminálovému serveru přistupovat z libovolného zařízení s Windows XP (zřejmě i s jinou verzí Windows).

Serverové operační systémy Microsoft Windows

Licenční podmínky jednotlivých serverových operačních systémů Microsoft jsou bohužel natolik složité, že je zde nelze jednoduše rozebrat. Liší se podle jednotlivých verzí a edicí, podle roku vydání atd. Každý uživatel tedy musí sám zvážit, jaké licencování pro vzdálený přístup vyžaduje jeho konkrétní licenční smlouva k serverovému OS.

Obecně operační systémy Windows Server pravděpodobně vyžadují licencování vzdálených přístupů přes přístupové licence RDS-CAL (Remote Desktop Services), tak aby nebyly porušeny licenční podmínky Windows.

Shrnutí licenčních podmínek Windows

Verze Windows XP Professional, Windows Vista Ultimate/Business, Windows 7 Professional/Ultimate, Windows 8/8.1 Professional a Windows 10 Professional umožňují v licenční smlouvě za určitých podmínek připojení jednoho nebo více uživatelů přes vzdálenou plochu.

Verze Windows XP Home, Windows Vista Home Basic/Home Premium, Windows 7 Home Basic/Home Premium, Windows 8/8.1 Home a Windows 10 Home nemusí být z hlediska licenční smlouvy vhodné k provozování terminálového serveru pro přístup přes vzdálenou plochu pro jednoho nebo více uživatelů.

Serverové operační systémy Windows Server pravděpodobně vyžadují licencování vzdálených přístupů přes přístupové licence RDS-CAL (Remote Desktop Services).

Vždy se jedná o formulaci podmínek v licenční smlouvě, technická omezení zde nejsou žádná, terminálový server funguje bez problémů na všech výše zmíněných systémech.

Terminálové řešení XP/VS Terminal server i ostatní terminálové produkty používají tisíce uživatelů i firem na celém světě, na desktopových i serverových Windows, včetně státních institucí a velkých korporací. Terminálová řešení nejsou Microsoftem nijak blokována, znevýhodňována nebo zakazována. Obdobně pro vzdálený přístup fungují řešení jako VNC, TeamViewer atd.

Názory výrobců terminálových řešení k licenčním podmínkám Windows

Níže jsem shromáždil komentáře výrobců dalších terminálových řešení, kteří obhajují možnost používat terminálové servery na desktopových operačních systémech. Texty jsou v angličtině:

Alternativa k řešení XP/VS Terminal server

Pro vzdálený přístup k počítači máte i další možnost – zakoupit si serverový operační systém Windows Server:

Windows 2012 Server Foundation

Lze zakoupit pouze OEM licence zároveň s hardware, pro max. 15 uživatelů. Podporuje vzdálený přístup RDS (Remote Desktop Services).

  • Cena licence Windows Server Foundation bez hardwaru cca 5.000,-, s hardware cca 22.000,-
  • Plus licence RDS CAL pro jednoho každého uživatele, který bude přistupovat vzdáleně, cena cca 4.000,-/CAL1

Windows 2012 Server Essentials

Lze zakoupit samostatně, pro max. 25 uživatelů, cena cca 10.000, ale nepodporuje vzdálený přístup RDS.

Windows 2012 Server Standard

Lze zakoupit samostatně, podporuje vzdálený přístup RDS.

  • Cena licence Windows Server Standard cca 22.000,-
  • Plus licence CAL pro jednoho každého uživatele, který bude přistupovat, cena cca 1000,-/CAL1
  • Plus licence RDS CAL pro jednoho každého uživatele, který bude přistupovat vzdáleně, cena cca 4000,-/CAL1

Závěr

Pokud chcete dodržet licenční smlouvu Windows, pak Windows 10 Profesional, Windows 8/8.1 Profesional (s bezplatným upgrade na Windows 10 Pro) a Windows 7 Professional/Ultimate (s bezplatným upgrade na Windows 10 Pro) mohou být vhodnými desktopovými operačními systémy pro provoz terminálového serveru pro jednoho nebo více vzdálených uživatelů, při dodržení dalších podmínek v licenční smlouvě Windows.

U ostatních Windows (desktopových i serverových) musíte sami zvážit, zda je vzdálený přístup v souladu s licenční smlouvou Windows. Konečnou zodpovědnost za výběr a užívání licencí Windows má vždy koncový uživatel. Licence XP/VS Terminal serveru v sobě neobsahuje žádné licence Windows potřebné ke vzdálenému přístupu ani neřeší licenční podmínky Windows.

Veškerá případná omezení Windows jsou licenční, nikoli technická.