Aktivace licence Terminal serveru

Každou licenci Terminal serveru je potřeba aktivovat přes internet. Aktivace se provádí po instalaci. Postup aktivace je následující:

1. Po zakoupení licence jste od nás e-mailem obdrželi licenční soubor s příponou tlic. Na tento soubor prosím poklepejte. Soubor by se měl automaticky otevřít v Thinstuff XP/VS Server Administratoru.

Alternativní postup! Pokud se licenční soubor automaticky neotevře v Server Administratoru, tak uložte licenční soubor z e-mailu do PC. Pak spustíte program Thinstuff XP/VS Server Administrator (Start/Programy/Thinstuff/XPVS server/Thinstuff XP/VS Server Administrator). V menu File pak spustíte Import License from File a nahrajete licenční soubor.

ruční nahrání souboru s licencí do programu Thinstuff XP/VS Administrator

2. Po nahrání licenčního souboru se objeví dialog o úspěšném importu licence a nutnosti aktivace licence. Klepnete na tlačítko Activate licenses…

aktiv1

3. Otevře se aktivační okno. V něm vyberete Add licenses/Start internet activation. Tím se otevře stránka na webu výrobce Thinstuff.

aktiv2

4. Na webu se přihlásíte do svého účtu. Přihlašovací údaje jsme Vám zaslali společně s licencí Terminal serveru. Pokud neznáte své heslo, můžete si ho nechat znovu zaslat pomocí odkazu „please send me a new one“.

přihlášení k vašemu účtu

5. Otevře se stránka se seznamem vašich licencí (pravděpodobně jen jedna licence). Kliknete na puntík Activate, a potom na Activate/Download license.

Pokud v seznamu licencí není uvedena žádná licence, tak stačí zkopírovat licenční číslo z e-mailu do políčka Enter a License Code a pak kliknete na Activate/Download license. Licenční číslo Terminal Serveru najdete v e-mailu, který jsem vám zasílal společně s fakturou. Číslo je ve formátu 123456-XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

dialog pro aktivaci licence

6. Otevře se dialog pro stažení licenčního souboru. Uložíte si licenční soubor na PC (např. na plochu) a potom ho ručně nahrajete do Thinstuff XP/VS Server Administratoru v menu File/Import license from file.

ruční nahrání souboru s licencí do programu Thinstuff XP/VS Administrator

7. Tím je licence aktivována a spárována s Vaším konkrétním hardware. V programu Thinstuff XP/VS Administrator pak tuto licenci uvidíte v seznamu aktivovaných licencí.

seznam aktivovaných licencí v programu Thinstuff XP/VS Administrator