Archiv autora: admin

Prodej terminálového serveru na Slovensku

Začal jsem prodávat XP/VS Terminal Server i na Slovensku: http://www.terminal-server.sk

Návod na provoz účetnictví Pohoda a Money S3 online přes terminálový server

Příklad provozu účetnictví Pohoda online na vlastním serveru   Příklad provozu účetnictví Money S3 online na vlastním serveru

Ukázka použití terminálového serveru

Udělal jsem videonávod, ve kterém se dozvíte, k čemu slouží terminálový server a jak funguje vzdálený přístup přes internet.

Videonávod na nastavení funkce RemoteApp na XP/VS Terminal serveru

Jak spustit jednu konkrétní vzdálenou aplikaci (např. program Pohoda) při připojení přes terminálový server.

Nastavení TS RemoteApp a TSX RemoteApp

Terminal server umožňuje vzdálené spouštění jedné konkrétní aplikace. Uživatel tedy neuvidí při přihlášení celou vzdálenou plochu, ale rovnou se mu spustí konkrétní nastavená aplikace a po ukončení aplikace se celá vzdálená relace zavře. Tato funkce se nazývá TS RemoteApp nebo

XP/VS Terminal Server funguje na Microsoft Windows Serveru 2016

Verze 1.0.808 XP/VS Terminal Serveru z 4.11.2016 obsahuje počáteční podporu pro Microsoft Windows Server 2016. Dále byla opravena chyba způsobující omezení počtu připojených uživatelů na Windows 10 a chyba při instalaci komponenty pro TS RemoteApp.

Přihlášení přes Terminal Services v serverových operačních systémech Windows

V serverových operačních systémech Windows je potřeba zkontrolovat následující nastaven pro přístup přes vzdálenou plochu: 1. Domain controller Security Policy (nebo local security policy pokud server není v doméně) : Skupina Remote Desktop Users by měla být přidána v sekci

Systémové požadavky na terminálový server

Jak výkonný potřebuji server, abych na něm mohl provozovat terminál a vzdálené přístupy? Záleží to na několika faktorech: Kolik uživatelů bude na serveru současně pracovat. Jaké aplikace budete na serveru provozovat. Kolik dat bude na serveru uloženo apod. Minimální požadavek

Změna nainstalované zkušební verze

Pokud máte nainstalovanou zkušební verzi (trial) terminal serveru, a potřebovali byste  ji změnit (např. z Lite na Standard), můžete to provést přímo v programu. 1.) Spustíte XP/VS Server Administrator a v menu „Help“ vyberete „Configure Product Evaluation Version“. 2) Následně

Vícenásobné přihlášení pod stejným uživatelem

V základním nastavení se může vzdálený uživatel přihlásit k terminálovému serveru pouze jednou v daný okamžik. Pokud potřebujete, aby se jeden uživatel mohl v daný okamžik přihlásit vícekrát (např. z více zařízení současně), je potřeba toto nastavení povolit v administraci