Přihlášení přes Terminal Services v serverových operačních systémech Windows

V serverových operačních systémech Windows je potřeba zkontrolovat následující nastaven pro přístup přes vzdálenou plochu:

1. Domain controller Security Policy (nebo local security policy pokud server není v doméně) :

Skupina Remote Desktop Users by měla být přidána v sekci Allow log on through Terminal Services.

local-security-policy


2. Administrative Tools -> Terminal Services Con figuration – sekce Connections:

V záložce Permissions by měla být přidána skupina Remote Desktop Users s povolením User Access a Guest Access.

Terminal-services-configuration

3. gpedit.msc – sekce Terminal Services:

Parametr Allow users to connect remotely using Terminal Services by měl být nastaven na hodnotu Not Con figured.

gpedit